Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
1

It's All About You

Blackpool FY1 2PZ, UK
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

It's All About You

Blackpool FY1 2PZ, UK
Συμμετοχή

Σχετικά

This is an opportunity for us to find out some more about you. Take your time and share as much as you can.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

It's All About You Αποκτήστε αυτό το σήμα

The owner of this badge has completed the required 4 tasks for this playlist activity ‘It’s All About You’ as part of the Peer Educators Induction Playlist which includes:
● Sharing personal hobbies, interests and talents.
● Demonstrating creativity through drawing a self-portrait.
● Explored and shared expectations and interests in the club.

The holder of this badge has researched, shared and provided evidence that demonstrates their motivations for becoming a club peer educator.
Completing this activity is one out of six required activities and a part of the Magic Clubs Peer Educators Induction Playlist.

Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Task 1: Who are you and what are your interests, hobbies, passions and talents?
Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Task 2: At Magic Club art and creativity is one of our key pillars for our work. We want you to draw a self portrait and share it with us here (don’t worry we are not here to judge we just want you to express yourself):
Αρ. Εργασίας 3
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Task 3: What are you most looking forward to being a Peer Educator?
Αρ. Εργασίας 4
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Task 4: What type of activities would you be most interested in supporting as a Peer Educator (crafts, cooking, games, play etc)?

Τοποθεσία

Blackpool FY1 2PZ, UK

Δεξιότητες

ESCO
#share ideas
ESCO
#personal development
ESCO
#self-reflection
ESCO
#manual drawing techniques
Προσωπική ανάπτυξη
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Magic Club

Χρησιμοποιείται σε playlists

Peer Educators Induction Playlist
Magic Club
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists