Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
7

Peer Educators Induction Playlist

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Peer Educators Induction Playlist

Συμμετοχή

Σχετικά

How to use this playlist :

▪ This playlist is designed to help you settle into your new role as a peer educator with the Magic Club.

▪ You have the first 3 months to complete the playlist.

▪ You can do the tasks in any order, as long as you complete them all. You can ask people in person or email or call individuals as and when required and use internet research to complete.

▪ You will need to make sure you identify a time to complete the activities outside of the sessions you will be supporting.

▪ Use the activities and tasks to submit your evidence through the City of Learning platform and it will be checked and approved as you complete.

▪ The main aim of the induction playlist is to ensure you are more familiar with the organisation, its staff and its activities, as well as it being an opportunity for those in the organisation and project to get to know you.


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
It's All About You
Υποχρεωτικό
2 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Σχετικά

This is your chance to reflect and review your development as a Peer Educator, ask for and consider feedback and suggest advice for future Peer Educators at the Magic Club.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Magic Club Peer Educator Review Αποκτήστε αυτό το σήμα

The owner of this badge has completed the required 4 tasks for this playlist activity ‘Magic Club Peer Educator Review’ as part of the Peer Educators Induction Playlist which includes:
● Identified and recognised their strengths and weaknesses as a peer educator.
● Asking for feedback from a colleague and responding appropriately to it.
● Asking for feedback from young people they have worked with and responding appropriately to it.
● Reflected and thought about advice for new peer educators.
● Received a personal appraisal of them as a peer educator.

The holder of this badge has researched, shared and provided evidence that demonstrates a greater understanding of their own development, received feedback and responded appropriately to it, and considered advice for new peer educators.
Completing this activity is one out of six required activities and a part of the Magic Clubs Peer Educators Induction Playlist.

Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Task 1: From your initial experiences as the Magic Club, what do you now identify as your strengths and weaknesses?
Αρ. Εργασίας 2
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Task 2: Ask one of the team you work with for some written feedback on you as a Peer Educator. Share the feedback and then your response to the feedback.
Αρ. Εργασίας 3
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Task 3: Ask one of the young people you work with for some written feedback on you as a Peer Educator. Share the feedback and then your response to the feedback.
Αρ. Εργασίας 4
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Task 4: What advice would you give to someone just about to start their Peer Educator role at the club?

*At the end of the 3 months a member of the team will write you an appraisal that will include:

Reliability & Punctuality:-.

Relationships with other colleagues:-

Relationships with members:-

Evidence of initiative:-

Strengths:-

Areas for development:-


Τοποθεσία

Blackpool FY1 2PZ, UK

Δεξιότητες

ESCO
#promote youth work in communities
ESCO
#peer group education
ESCO
#research methodology
ESCO
#examine community as a target community
ESCO
#give advice
ESCO
#liaise with the colleagues
ESCO
#self-evaluate
ESCO
#safeguarding areas
ESCO
#personal development
ESCO
#supporting colleagues
ESCO
#first response
ESCO
#self-awareness
ESCO
#funding methods
ESCO
#self-assess
ESCO
#organisational policies
ESCO
#identify training needs
ESCO
#receive feedback
ESCO
#collaborate with colleagues
ESCO
#manual drawing techniques
ESCO
#manage feedback
ESCO
#research topics
ESCO
#self-reflection
ESCO
#technical drawings
ESCO
#share ideas
ESCO
#search membership
Δραστηριότητες: 6
Ξεκίνησε: 17
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 12 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Magic Club
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists